Vores forløb og tilbud

Her kan du læse mere om Kompetencecenter Skanderborgs forskellige tilbud og forløb. Generelt for alle vores tilbud gælder det, at man skal henvises via egen sagsbehandler. 

Coaching

Nye muligheder i din hverdag

Fokus - kontanthjælp

Et samtaleforløb for ledige på dagpengekontanthjælpsmodtagere

Funktionsbeskrivelser

I eget hjem eller på arbejdspladsen

Håndholdt job+

For dagpengemodtagere

Job+ (Digitalt og fremmøde)

Mindfulness

Lev livet med fuld opmærksomhed

Nye veje

Et skræddersyet beskæftigelsesrettet forløb

Rehabiliteringsplanen

Et forløb for personer der er eller skal i jobafklaringsforløb

Træning - på vej til arbejdsmarkedet

TVU

Tværfagligt udviklingsforløb

Velkommen til værkstederne

Virksomhedskonsulent

For dagpengemodtagere
Luk menu