VELKOMMEN TIL VÆRKSTEDERNE

Velkommen til værkstederne

Et forløb på værkstederne er et tilbud om vejledning og opkvalificering, som er individuelt tilrettelagt og med en fast tilknyttet kontaktperson. Forløbet foregår på et af de 3 værksteder

 • Træ- og betonværksted
 • Produktionsværkstedet
 • Pakke- og montageværksted, herunder biblioteksturen.

Det er muligt at aftale et kombiforløb af 3 forskellige værksteder á 4 ugers varighed på hvert værksted.

Vi udfører bla. pakke- og montageopgaver for private og offentlige virksomheder.

Vi fremstiller varer til salg i vores butik Nøjsom, og vi istandsætter og recycler møbler til salg i Nøjsom.

Værkstederne

Værkstederne er en del af Kompetencecenteret, og er for de borgere, som er uden job, og hvor deres forsørgelse enten er kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse eller integrationsydelse.

Formålet med et forløb på værkstederne er at afprøve din arbejdsevne, afklare og udvikle dine ressourcer og kompetencer og bringe dig tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelse.

Tilmelding og bevilling sker via din sagsbehandler.

Sikkerhed - VIGTIGT

Vi vægter sikkerhed højt på værkstedet, så derfor skal du

 • Være iført sikkerhedssko, når du opholder dig på værkstedet.
 • Bære værnemidler (høreværn, sikkerhedsbriller, osv.), når det er påkrævet.
 • Der må kun køres truck, hvis man er i besiddelse af et gyldigt truckcertifikat.
 • Der må kun køres i bil med gyldigt kørekort. 
 • Potentielt farlige maskiner må ikke benyttes, hvis man er under indfl ydelse af alkohol, stoffer eller medicin.
 • De store maskiner må ikke bruges uden instruktion.

Hvis du er i tvivl så kontakt personalet.

Mødetider

Værkstedernes åbningstider er:
Mandag til torsdag kl. 8–15 og fredag kl. 8–12.

Vi har to faste pauser:
Formiddag: Kl. 10.00–10.15, fredag kl. 10.00–10.30
Frokost: Kl. 12.00–12.30, fredag ingen frokost.

Individuelle pauser skal aftales i henhold til skånehensyn, sammen med kontaktpersonen.

Praktisk

Vi har nogle fælles praktiske opgaver, som det forventes, at alle bidrager til at bliver løst. Vi lægger vægt på, at vi sammen skaber gode rammer med en god atmosfære, og alle deltager i fællesskabet.

På værkstederne er der både stor rummelighed samtidig med, at der er nogle regler, som skal følges. Det er alt sammen med til at skabe et godt arbejdsmiljø

 • Frugt hentes og frokost hentes
 • Køkken ryddes op efter hver pause. Plan over de arbejdsopgaver hænger i køkkenet
 • Værkstederne og køkken gøres rent hver fredag kl. 11.30–12.00
 • På værkstedet rydder man op efter sig selv, inden man tager hjem
 • Du informeres om rygepolitik.
 • Der er mobil fri zone, når man arbejder.

Arbejdstøj

Vi udleverer arbejdstøj og sikkerhedssko.

Sygemelding

Der ringes afbud til din kontaktperson. Der skal ringes inden din mødetid.

Motion

Når du er tilknyttet Kompetencecenteret, har du, efter instruktion, adgang til motionscenteret i dette tidsrum:

Mandag og onsdag kl. 08.15–09.15
Fredag kl. 11.15–12.30

Kronos

Du vil blive oprettet i vores registreringssystem Kronos, så du, ved hjælp af dit fingeraftryk, kan stemple ind og ud.

Kronos terminal

Sted

Forløbet foregår på Kompetencecenter Skanderborg

Adresse
Kompetencecenter Skanderborg
Danmarksvej 31
8660 Skanderborg
Tlf. 8794 7930

Åbningstider
Mandag–onsdag: Kl. 08.00–15.30
Torsdag: Kl. 08.00–16.30
Fredag: Kl. 08.00–14.00

Luk menu