Hvem er vi?

Afdelingen for socialpsykiatri og beskæftigelse er en afdeling på Kompetencecenter Skanderborg, som hører under Beskæftigelse og sundhed. Vi arbejder under Servicelovgivningen § 85 og under Lov om Aktiv Beskæftigelse § 31b.

Vi er organiseret i 4 teams, og det betyder, at du vil blive tilknyttet et konkret team af vejledere/mentorer.

Vi er en blandet medarbejdergruppe bestående af pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere og ergoterapeuter. Vi er desuden uddannelsessted for socialrådgiverstuderende og ergoterapeutstuderende.

alt=""
alt=""

For mere information kontakt os på 87 94 79 30

Vores vision og indsatser

Vores vision er, at vi sammen med dig arbejder for, at du i størst muligt omfang kan udvikle, genvinde og bevare din mulighed for at klare dig selv. Fordi det giver den bedste trivsel og livskvalitet.

I Afdelingen for socialpsykiatri og beskæftigelse indgår vi i samarbejdet med en høj professionel faglighed, som en del af en koordineret indsats, hvor du vil føle dig mødt, hørt og forstået.

Vi tager udgangspunkt i dine ønsker og behov gennem individuelle mål, og sammen med dig har vi fokus på at finde vejen til beskæftigelse eller uddannelse.

Indsatsen tager udgangspunkt i et forpligtende samarbejde mellem dig og din vejleder/mentor. Dette indebærer, at du altid selv deltager aktivt i samarbejdet for at nå formålet og målet med indsatsen.

Det aftales mellem dig og dit vejleder/mentor team, hvordan indsatsen skal foregå. Skal det indsatsen foregå individuelt eller i en mindre gruppe? På kompetencecenter Skanderborg og/eller i dit eget hjem?  Over telefon/SMS?  Mulighederne er mange og de tilpasses i samarbejde med mentor/vejleder efter dit behov og ønsker:

 

Luk menu