Hvem er vi?

Afdelingen for socialpsykiatri og beskæftigelse er en afdeling på Kompetencecenter Skanderborg, som hører under Arbejdsmarked og Social.

Vi arbejder under følgende paragraffer:

 • Serviceloven jf. § 85, hvilket er et længerevarende individuelt vejledningsforløb.
 • Serviceloven jf. § 82 b, hvilket er et tidsbegrænset individuelt vejledningsforløb på max 6 måneder.
 • Serviceloven jf. 82 a, hvilket er et gruppebaseret vejledningsforløb.
 • Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats jf. § 167, hvilket er et individuelt mentorforløb.

Vi er organiseret i 5 teams, og det betyder, at du vil blive tilknyttet et konkret team af vejledere/mentorer.

Vi er en blandet medarbejdergruppe bestående af pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere og ergoterapeuter. Vi er desuden uddannelsessted for socialrådgiverstuderende og ergoterapeutstuderende.

Vores vision

Vores vision er, at vi sammen med dig arbejder for, at du i størst muligt omfang kan udvikle, genvinde og bevare din mulighed for at klare dig selv. Fordi det giver den bedste trivsel og livskvalitet i dit liv.

I Afdelingen for socialpsykiatri og beskæftigelse indgår vi i samarbejdet med en høj professionel faglighed, som en del af en koordineret indsats, hvor du vil føle dig mødt, hørt og forstået. Vi tager udgangspunkt i dine ønsker og behov gennem individuelle mål, og ud fra dette arbejder vi sammen med dig om din recovery proces med fokus på, at du finder din vej til en meningsfuld hverdag med beskæftigelse eller uddannelse. 

 

Hvordan arbejder vi?

Vi arbejder ud fra en systemisk anderkendende tilgang samt den recovery-orienteret rehabiliterende tilgang. Vi anvender metoder og redskaber, som knytter an til de to ovennævnte tilgange.  Indsatsen vil altid tage udgangspunkt i et samarbejde mellem dig og din vejleder, hvor fokus er på, at du genvinder ejerskabet i dit liv ud fra dine ressourcer. 

Hvad samarbejder vi om?

Vores samarbejde tager udgangspunkt i de indsatsmål, som du sammen med din sagsbehandler har lavet. Ud fra disse vil vi i dialog med dig lægge en plan for, hvordan du bedst opnår dine mål.

Vores funktion er at være vejledende, støttende og igangsættende, og derfor samarbejder vi om de opgaver, som du selv er aktiv deltagende i.

alt=""

Hvordan foregår indsatsen?

Indsatsen kan foregå på følgende måder: 

 • På Kompetencecenter Skanderborg
 • Uden for eget hjem
 • I eget hjem
 • Via telefon
 • Via virtuelle møder
 • Individuelt 
 • I grupper 
 
Samarbejdet mellem dig og din vejleder/mentor foregår som udgangspunkt i hverdagene mellem 07.00-17.00, men med mulighed for aftalte besøg efter kl. 17.00.

Kommunikation

Vi arbejder med GDPR sikre kommunikationssystemer, derfor vil kommunikationen imellem dig og din vejleder/ mentor være:

 • Telefonisk
 •  Besked via app’en Emento
 •  Mail som sendes til din e-boks
 • Online møder blandt andet via Microsoft Teams.

Tavshedspligt og samtykkeerklæring

I Afdelingen for Socialpsykiatri og Beskæftigelse er vi underlagt tavshedspligt (jf. Forvaltningsloven § 27). Derfor vil vi i samarbejde med dig udfylde en samtykkeerklæring, hvis vi skal samarbejde med samarbejdspartnere uden for Beskæftigelse og Sundhed i Skanderborg kommune. Din sagsbehandler i Arbejdsmarked og Social er en naturlig del af samarbejdet i dit vejlednings-/ mentorforløb, og derfor udarbejder du og din vejleder/mentor sammen løbende statusnotater, som sendes til din sagsbehandler.

Skærpet underretningspligt

(Serviceloven jf. § 153)
Som offentlig ansat har vi en øget forpligtelse til at underrette Børn og Unge, hvis vi får information omkring et mindreårigt barn, der mistrives eller lever i et miljø, der kan være skadeligt for barnet.

Hvad med sygdom?

Du vil blive kontaktet, såfremt din vejleder/mentor bliver forhindret i jeres aftale. Hvis du selv er syg, ser vi gerne, at du aflyser din aftale med os.

Medarbejdernes arbejdsmiljø

Som medarbejdere er vi omfattet af arbejdsmiljøloven, også når vi kommer i dit hjem. Derfor må du ikke ryge, når vi er sammen og vi forventer at du har luftet ud inden din vejleder/mentor kommer på besøg, hvis der ryges i dit hjem.

Har du husdyr, vil vi tage en dialog med dig for at afklare hvilke aftaler vi skal have i forhold til hvor dine dyr skal opholde sig, når vi kommer i dit hjem.

 

Hvis du ønsker at klage over indsatsen

Hvis ikke samarbejdet med din vejleder/mentor fungerer, har du mulighed for at få en anden. Hvis du ikke kan tale med din vejleder om dette, kan du kontakte afdelingslederen på tlf. 87 94 79 30. Ligeledes kan afdelingslederen kontaktes, hvis du ønsker at klage over indsatsen.

alt=""

For mere information kontakt os på 87 94 79 30

Luk menu