Produktions- og designværkstedet

produktionsværkstedet udfører vi lettere pakke/montageopgaver for designfirmaet By Wirth. Der samles enkeltdele til helheder, som herefter pakkes i poser/kasser og logo påklistres.

Simple og lettere fysisk tunge opgaver, hvor det er muligt at stå eller sidde. Der kræves en vis “fingersnildhed” og præcision.

Opgaverne er meget alsidige og der kan i høj grad tages højde for de skånehensyn, som du måtte have. Der findes altid en opgave, som du kan være en del af, i hele produktion eller i en lille del af produktionen. Arbejdet  tilrettelægges så du kan overskue processen, og du bliver altid instrueret til opgaverne, som kan svinge i sværhedsgrad. Du bliver lært grundigt op, vejledt og instrueret til opgaverne af den værkstedsansvarlige, og der vil forekomme sidemandsoplæring.
 
Åbningstider er dagligt 08:00 -15:00 og fredag kl. 08:00 -12:00
 

designværkstedet producerer vi forskellige interiør- og exteriørting til boligen, som sælges i Butik Nøjsom. Desuden redesigner vi en del genbrugsmateriale, som vi i samarbejde med træværkstedet istandsætter og ompolstrer til salg i Butik Nøjsom. I arbejdet indgår der:

• Lægge mønster på stof
• Klippe ud i stoffet
• Syning af model på maskine eller i hånden

• Klargøring af model til salg i butik

Kvaliteten af produkterne er i højsædet. Arbejdet foregår primært siddende, men vekslende med mulighed for både at stå og gå. Man kan deltage i dele af en produktion eller hele produktionen af et produkt, eller man kan køre sit eget projekt fra start til slut. Man behøver ikke, at have erfaring på området, da oplæring vil finde sted. Det er ikke fysisk hårdt, og du kan arbejde med din egen koncentration, præcision, og tålmodighed. Opgaverne svinger i sværhedsgrad fra simple opgaver på begynderniveau til mere komplicerede opgaver. De kan tilpasses så  niveau og skånehensyn passer til dig. På designværkstedet vil man få kendskab til og erfaring med at betjene diverse maskiner (overlocker, stikkesting, strikkemaskine, knappemaskine, coversticks osv.)
 
Åbningstider er dagligt kl. 08:00 -15:00 og fredag 08:00 -12:00
Luk menu