PÅ VEJ I UDDANNELSE/JOB

Målgruppe

Forløbet er for dig, som er ung (under 30 år), og som har behov for ekstra støtte i forbindelse med din afklaring.

Formål

Formålet med forløbet er at skabe rammer, som fremmer din udvikling mod selvforsørgelse samt at afklare dine ressourcer og barrierer, således at vi i fællesskab kan udarbejde en realistisk job- eller uddannelsesplan.

Vi kan eksempelvis tage udgangspunkt i følgende:

 • Skabe stabilitet i fremmøde
 • Styrke de sociale, personlige og faglige kompetencer
 • Arbejde med motivation og mål i forhold til fremtidig beskæftigelse
 • Afklaring i forhold til uddannelse/arbejde
 • Skabe vedvarende tilknytning til arbejdsmarkedet.

Indhold

Det individuelle forløb bliver tilrettelagt i et samarbejde mellem dig, din sagsbehandler og din kontaktperson. Tidligt i forløbet inddrages en virksomhedskonsulent samt relevante samarbejdspartnere såsom UU-vejleder m.fl .

Forløbet vil være en helhedsorienteret indsats, hvor der som udgangspunkt vil blive etableret en relevant brobygning eller virksomhedspraktik som et led i din plan.

Det individuelle forløb kan indeholde følgende:

 • Støttende/motiverende samtaler
 • Samtaler/undervisning omkring arbejdsmarkedet
 • Undervisning i hverdagspsykologi og social færdighedstræning
 • Læren om kost og sund livsstil
 • Træning
 • Ledsagelse til relevante samtaler, lægebesøg mm.
 • Tidlig inddragelse af virksomhedskonsulent samt evt. UU-vejleder.

Varighed og afslutning

 • 12 ugers forløb med løbende optag.
 • Efter endt forløb, vil der, i samarbejde med din sagsbehandler, blive taget stilling til det videre forløb.

Sted

Forløbet foregår på Kompetencecenter Skanderborg.

Adresse
Kompetencecenter Skanderborg
Danmarksvej 31
8660 Skanderborg
Tlf. 8794 7930

Åbningstider
Mandag–onsdag: Kl. 08.00–15.30
Torsdag: Kl. 08.00–16.30
Fredag: Kl. 08.00–14.00

Kontaktoplysninger

Virksomhedskonsulent Irene Valeur Madsen
Tlf. 8794 7964 / 4022 8694

Luk menu