NYE VEJE

ET SKRÆDDERSYET BESKÆFTIGELSESRETTET FORLØB

Nye veje

Forløb

Max. 12 personer. Min. 6 personer.

Er deltagerantal på 5 personer eller derunder, vil tilbuddet blive tilpasset hertil.

Formål

 • At blive bedre til at tage vare på dine ressourcer.
 • At du har ideer om, hvad næste skridt er, hvilke rammer der er vigtige for dig, og hvad dit primære fokus vil være.
 • At du har en fornemmelse for, hvordan du kan passe på dig selv.
 • At du er bevidst om, hvor du står, og hvad du står med i forhold til arbejdsmarkedet.
 • At få redskaber til at se dig selv på arbejdsmarkedet igen.
 • At få ejerskab over eget liv.

Indhold

 • Dialogbaseret undervisning og erfaringsdeling.
 • Oplæg og træning i anvendelse af konkrete redskaber.
 • Individuelle samtaler.

Eksempler på emner

 • Indsigt og viden, hvad sker der når vi bliver sygemeldt.
 • Opnå viden og anderledes håndtering af stress/sygdom.
 • Mestringsstrategier.
 • Bevidst om egne værdier/stabilisering.
 • Finde egen indre ro via mindfulness, meditation og naturen.
 • Nervesystemet.
 • Jobværdier.
 • Personlige/faglige kompetencer.
 • Kompetenceafklaring.
 • Hvordan kan jeg præsentere mig for en arbejdsgiver.
 • Redskaber til at tackle bekymringer.
 • Kommunikation, redskaber til at sige ja/nej.

Varighed

8 ugers forløb.

Hvornår

Undervisning 3 dage om ugen fra kl. 9.00–12.00.

Forløbet starter med en visitationssamtale for
borger, hvor sagsbehandler deltager sammen med
kursusansvarlig. Dette foregår i første uge af forløbet.

Forløb 1: Uge 7–14
Tovholder: Anette Glad Nielsen

Forløb 2: Uge 17–24
Tovholder: Bente Nørgaard

Forløb 3: Uge 34–41
Tovholder: Anette Glad Nielsen

Forløb 4: Uge 43–50
Tovholder: Bente Nørgaard

Tilmelding

Deltagelse i forløbet foregår i samarbejde med din sagsbehandler.

Hvor foregår forløbet

Sølund
Pavillon 7
Dyrehaven 10 F, 2. sal
8660 Skanderborg

Kontaktoplysninger

Bente Nørgaard
Socialformidler og Coach
Tlf.: 8794 7973 / 4023 7910

Anette Glad Nielsen
Coach
Tlf.: 8794 3504 / 2033 8064

Sølund, Pavillon 7
Luk menu