Ordinære timer (småjobs) i din virksomhed

Hvad er ordinære timer eller småjob?

Småjob kan være få timers ordinært arbejde om ugen eller i en begrænset periode. Medarbejderen kan for eksempel træde til og arbejde under ferie, sæsonarbejde eller ved et pludseligt opstået behov for både faglært og ufaglært arbejdskraft i virksomheden.

Hvilke opgaver kan det f.eks. være:

 • Pakkeopgaver
 • Græsslåning/snerydning
 • Rengøring og oprydning – inde og ude
 • Kørselsopgaver
 • Bortskaffelse af affald
 • Sæsonhjælp/-arbejde
 • Montageopgaver
 • Lettere køkkenopgaver
 • Eller andre opgaver, som der er brug for bliver løst

Hvorfor småjob?

Kompetencecenter Skanderborg vil gøre det nemt for din virksomhed, at få fat i medarbejdere, som kan varetage løbende småopgaver. Vi ønsker at skabe et endnu bedre samarbejde om at ansætte ledige borgere i ordinære timer, hvilket eventuelt kan ske i kombination med virksomhedspraktik.

Ordinære timer i et småjob er med til at hjælpe ledige borgere til at få foden indenfor eller tilbage på arbejdsmarkedet. Ansættelse i småjobs ned til seks timer om ugen er med til at sikre, at kontanthjælpsmodtagere og integrationsborgere ikke bliver ramt af kontanthjælpsloftet og/eller af 225 timers reglen.

Hvem kan få et småjob?

Alle på offentlig forsørgelse f.eks. dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, borgere på ressourceforløb og integrationsydelsesmodtagere kan ansættes med få ordinære timer.

Virksomhedspraktik kan kombineres med ordinære timer

Borgere, der er i virksomhedspraktik, kan samtidigt være ordinært ansat i samme virksomhed. Arbejdspladsen skal være opmærksom på, at i det tilfælde, at anættelse med ordinære timer sker i kombination med virksomhedspraktik eller løntilskud på samme arbejdsplads, skal arbejdspladsen være indstillet på, at arbejdsfunktionerne skal være forskellige og adskilte i de ordinære timer og i praktikken/løntilskuddet i op til 37 timer.

Vær opmærksom på, at borgeren skal modtage løn for de timer, hvor der præsteres en helt almindelig arbejdsindsats på ordinære vilkår. I praktikken eller i løntilskudsjobbet arbejder borgeren med andre opgaver, der for eksempel udvikler kompetencer eller afklarer jobmæssige mål.

Eksempel

En kontanthjælpsmodtager er i virksomhedspraktik i en butik og har under praktikken opgaver inden for kundeservice. Formålet er at optræne borgerens faglige, sociale og sproglige kompetencer eller at afklare beskæftigelsesmål. Borgeren ansættes sideløbende med ordinære timer til at rydde op, sætte varer på plads og lignende.

Nyttig viden

 • Hvis arbejdstiden i ansættelsen er på mindre end 8 timer ugentligt, er der ikke et krav om en ansættelseskontakt.
 • Medarbejderen har ret til feriepenge, som svarer til 12,5 %
 • Brug bikort ved indberetning af løn – hovedkortet bruges som udgangspunkt af kommunen, hvis den ansatte fortsat modtager sin primære indtægt derfra. Skulle det vise sig, at andet er mere hensigtsmæssigt, vil kommunens ydelseskontor informere om dette.
 • Den ansatte i småjob er omfattet af gældende lovgivning for lønmodtagere.

Hvordan gør jeg?

Kontakt faglig koordinator Kristian Ørhede på tlf. 8794 7853 eller faglig koordinator Karin Hybschmann på tlf. 8794 7871.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Luk menu