HÅNDHOLDT JOB+

DAGPENGEMODTAGERE

Håndholdt Job+

Målgruppe

Dagpengemodtagere og dagpengemodtagere under integrationsloven.

Håndholdt JOB+ er et samtaleforløb, hvor du møder op på Kompetencecenter Skanderborg eller aftaler et møde med konsulenten virtuelt på Skype eller på Teams.

Samtalerne er individuelle og er fordelt over 4 uger. Timerne kan afvikles samlet eller i intervaller fordelt over en periode på 4 uger.

Inden dit første møde på Kompetencecenteret modtager du et brev i din e-boks med mødetidspunkt.

Formål med forløbet

Formålet er at give dig et forløb, hvor der laves en brugbar og realistisk jobsøgningsstrategi. Du får sparring samt individuel hjælp og vejledning til din jobsøgning.

Formålet er bl.a. at sikre, at der er en ”rød tråd” mellem dit CV, joblog, kompetencer og virksomhedssøgninger. Herudover sikres du et konkret output i form af eksempelvis et ændret CV, at blive selvhjulpet i forhold til at registrere i Jobloggen eller lignende.

Indhold

Du får ekstra hjælp til bl.a. Jobnet CV, joblog, motivation, kompetenceafklaring eller virksomhedssøgninger.

Du får individuel sparring, samt hjælp og vejledning i temaer som jobsøgning, motivation, kompetenceafklaring og viden og kontakt til virksomheder.

Efter hvert møde giver konsulenten på Kompetencecenteret dig jobrettede opgaver for til det efterfølgende møde.

Du aftaler sammen med din jobkonsulent på Jobcenteret, hvad dit fokus skal være i forløbet og hvilke temaer, der skal arbejdes med.

Temaer i forløbet

Temaer i forløbet kan være

  • Jobsøgningsredskaber
  • Motivation
  • Kompetenceafklaring
  • Virksomheder

Sted

Forløbet foregår på Kompetencecenter Skanderborg

Adresse
Kompetencecenter Skanderborg
Danmarksvej 31
8660 Skanderborg
Tlf. 8794 7930

Åbningstider
Mandag–onsdag: Kl. 08.00–15.30
Torsdag: Kl. 08.00–16.30
Fredag: Kl. 08.00–14.00

Kontaktoplysninger

Virksomhedskonsulent Tina Sørensen
tlf. 8794 7945 / 4024 2821

Luk menu