FUNKTIONSBESKRIVELSER

- I EGET HJEM ELLER PÅ ARBEJDSPLADSEN

Funktionsbeskrivelse

Målgruppe

Borgere, hvor der er brug for vurdering af, om de eksisterende arbejdsopgaver er hensigtsmæssige set i forhold til borgerens helbredsmæssige situation samt en vurdering af, hvorvidt bevilling af hjælpeforanstaltninger kan anbefales.

Funktionsevnebeskrivelse i hjemmet henvender sig til borgere, som har brug for at få klarlagt ressourcer og begrænsninger i forhold til daglige gøremål og aktiviteter i hjemmet.

Mål

At beskrive borgerens funktionsniveau i forhold til almindelige dagligdags aktiviteter og gøremål i eget hjem – eller skabe et overblik og beskrive de forskellige arbejdsopgaver borgeren har på arbejdspladsen samt vurdere, hvorvidt disse er i overensstemmelse med de helbredsmæssige problematikker.

Indhold

Når der udarbejdes en funktionsbeskrivelse i hjemmet, observerer vi borgerens daglige gøremål og aktiviteter, så vi kan fremkomme med en præcis beskrivelse af de ressourcer og begrænsninger, borgeren har i sit hjem.

Såfremt det omhandler en funktionsbeskrivelse på arbejdspladsen, omfatter beskrivelsen de arbejdsopgaver borgeren skal udføre, og det vurderes, hvorvidt de pågældende arbejdsopgaver opfylder de helbredsbetingede skånehensyn.

Efter de indhentede data i form af observationer og interview sammenfattes en grundig beskrivelse af funktionsevnen i sin helhed indeholdende forslag til, hvilke kompenserende hjælpemidler/tiltag, der kan anbefales. Den færdige beskrivelse sendes til den pågældende sagsbehandler og borger.

Henvisning

Henvisning sker via sagsbehandler, der sørger for at henvise til fysioterapeut.

Den pågældende fysioterapeut vil herefter tage kontakt til borgeren og aftale tidspunkt for besøg i hjemmet eller på arbejdspladsen.

Kontakt

Adresse
Kompetencecenter Skanderborg
Danmarksvej 31
8660 Skanderborg
Tlf. 8794 7930

Åbningstider
Mandag–onsdag: Kl. 08.00–15.30
Torsdag: Kl. 08.00–16.30
Fredag: Kl. 08.00–14.00

Kontaktoplysninger

Ester Engberg
Afdelingsleder
Tlf. 8794 7968 / 4022 6173

Luk menu