Kombiforløbet

Et tilbud til dig, som har et behov for en bred afklaring af brancher eller en bred afklaring af arbejdsevnen.

Det er en kombination af 3 forskellige værkstedsforløb á 4 ugers varighed på hvert værksted.

Man kan vælge mellem pakke- og montageværkstedet, produktions- og designværksted, træværksted,  betonværksted, produktionskøkkenet og Café- og miljøteam.

Kombination og evt. ændring af interval er individuelt og aftales på visitationsmødet inden opstart.

Man tilknyttes en kontaktperson på værkstedet, som følger dig gennem de forskellige værksteder.

Luk menu