Socialfaglige virksomhedskonsulenter

Hos de socialfaglige virksomhedskonsulenter tilbyder vi beskæftigelsesrettet vejledning og sparring til dig, som har forskellige komplekse problemstillinger ud over ledighed. Det kan være fysiske, psykiske eller sociale problemstillinger, der står i vejen for at komme ud på arbejdsmarkedet. Formålet er at hjælpe dig tættere på arbejdsmarkedet eller få en afklaring af din fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi hjælper dig blandt andet med at afklare dine ressourcer og kompetencer og i samarbejde med dig finde en praktikplads, småjob, ordinært arbejde eller uddannelse.

Vi samarbejder tæt med dig og andre fagpersoner, som er involveret i din sag. Det kan fx være din sagsbehandler, vejleder, mentor, psykolog, psykiater, egen læge, virksomheder m.fl.

Luk menu