Pakke og Montageværkstedet

Produktionsopgaverne er typisk pakkeopgaver for virksomheder. Vi har et bredt samarbejde med forskellige private og offentlige virksomheder og løser blandt andet opgaver, hvor varerne ankommer i kasser, og opgaven består i at pakke disse på en bestemt måde i mindre kasser, på paller og med nye labels. Forarbejdning og sortering af delelementer som indgår i pakning. Opgaverne har samlebåndslignende karakter, alt efter opgavetype – mange gentagelser og kontrol af varerne.

Fysisk består værkstedet af flere arbejdsstationer, flere store pakkeborde og flere mindre, hvor man står én eller flere personer ved hver station. Der er mulighed for at arbejde alene, og der er mulighed for at arbejde i et team.

Vi kan tilgodese mange skånehensyn. Alle borde er hæve/sænkeborde, og der forefindes forskellige typer stole. Vi har trykaflastende måtter.

Introduktion til opgaverne sker altid efter behov og nogle gange med brug af sidemandsoplæring. Vi har en bred vifte af opgaver, og forskellig sværhedsgrader i arbejdet, så der kan tages individuelle hensyn, og der er mulighed for gradvis udvikling efter behov. Der er i øvrigt i mindre grad mulighed for opgaver inden for lagerstyring og truck kørsel. Du får mulighed for at være ansvarlig for forskellige opgaver i produktionen.

Åbningstid er mandag til torsdag kl. 08:00-15:00 og fredag kl. 8:00-12:00 med pauser 5 min for hver time. Frokostpause fra kl. 12:00-12:30

Pedelopgaver på Danmarksvej, Butik Nøjsom og Café Gestus

De håndværksmæssige opgaver består typiske af mindre ad hoc renoverings- og vedligeholdelsesopgaver.
Vedligeholdelse af grønne arealer. Flytning af og indretning af kontorer lokalt. Evt. små kørselsopgaver.

Arbejdet består af fysisk aktivitet, og ofte udføres det selvstændig efter en kortere instruktion eller i små teams. Der er tale om konkrete
opgaver, som udføres fra dag til dag eller med kort deadline. Der er behov for at man kan arbejde selvstændigt.

Biblioteksturen – Skanderborg kommunes biblioteker, Skanderborg, Ry, Galten, Hørning

Der er tale om en daglig kørsel i kassevogn (kort B) af ind- og udlån af bøger og andet materiale mellem bibliotekerne.
Opgaverne er som følger: Fast rute, en chauffør og en medhjælper.
Varighed ca. 2 ½ time sammenhængende arbejde.
Der er tale om en del tunge løft ved hvert stop, sækkevogn anvendes som hjælpemiddel, en del løft ind og ud af bilen.

Man kører i teams á 2 personer. I forbindelse med stoppene på bibliotekerne skal man i øvrigt være servicemindet i forhold til personalet på bibliotekerne.

Arbejdstid inden for kl. 09:00 -12:00

Bemærk: Kun få pladser på Biblioteksturen.

Luk menu