På med brillen - tag angsten i hånden!

I vores Afdeling for Socialpsykiatri og Beskæftigelse har vi sat spot på Virtual Reality (VR), som en ny velfærdsteknologisk løsning for personer med angst. I det virtuelle rum er det muligt at genskabe sociale situationer fra virkeligheden, som personer med angst gradvist kan udsættes for i trygge rammer. Vi håber, at metoden kan hjælpe flere med angst til at begå sig i hverdagen generelt, og på arbejdspladsen eller uddannelsen.

I Afdelingen for Socialpsykiatri og Beskæftigelse, samarbejder vi med voksne med psykiske, psykiatriske og sociale udfordringer, og vi oplever, at mange har angst som et gennemgående tema i deres liv. Vi har derfor valgt at sætte spot på nye metoder, der kan mindske angsten. Vores fornemste opgave i afdelingen er, at hjælpe borgerne til at kunne mestre eget liv og dermed have en selvstændig hverdag med beskæftigelse eller uddannelse.

Ved hjælp af VR kan vi genskabe et miljø, der tiltagende involverer menneskelig interaktion. Mennesker, der kigger på én, går forbi én, taler til én, smiler til én, råber eller kommer tæt på. Alt sammen opleves gennem VR-briller, som skaber troværdige og virkelighedsnære scener, der er bygget op omkring social interaktion. I stedet for at tage en fysisk tur i supermarkedet, kan vi tage i supermarkedet i det virtuelle rum og sammen udfordre angsten. Der er fuld kontrol over eksponeringen – du kan tage VR-brillerne af til enhver tid.

Uanede muligheder med VR

 Vi er netop ved at afslutte vores første gruppeforløb med borgere med angst, og har fået god og vigtig respons fra deltagerne. Fremtiden ser lys ud, og vi ser mange nye spændende muligheder i anvendelsen af VR til at kunne understøtte mange forskellige mennesker med forskellige udfordringer. Vi har i støbeskeen at fremstille en film sammen med Jobcenteret i Skanderborg Kommune, som skal visualisere forskellige møder på rådhuset, der kan være svære for vores borgergruppe at deltage i. Vi har selvfølgelig brug for borgernes input til, hvordan vi sammen kan udvikle brugen af velfærdsteknologiske løsninger i vores samarbejde. Vi vil derfor i den nærmeste fremtid invitere ind til et udviklende samarbejde med borgere med levede erfaringer.

Sidst men ikke mindst vil vi nævne vores dygtige IT-afdeling i Skanderborg Kommune, som i høj grad har været med til at gøre dette projekt muligt. Vi har haft stor gavn af deres hjælp til det tekniske herunder set-up, mulighed for at kunne koble udstyret til WIFI, indkøb af det rigtige udstyr og dialog med leverandør. De har været fleksible og tilgængelig, hvilket også har været en forudsætning for at lykkes.

Er du interesseret i at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte

Socialfaglig vejleder, Anne Aldahl tlf. 2499 8567 eller

Socialfaglig vejleder, Michael Berdiin Hansen tlf. 2910 3391.

Luk menu