JobNu-kollegiet

JobNu-kollegiet er et tilbud til unge mellem 18-30 år med autisme og/eller angst. Det er etableret som et almindeligt ungdomskollegie, der skal danne ramme om et aktivt ungdomsliv med job eller uddannelse. De unge bor med egen lejekontrakt i hver deres lejlighed. Der er desuden fællesrum med mulighed for at arrangere fællesspisning, film-, spilleaftener og meget mere.

Vi tilbyder vejledning, mentorforløb samt beskæftigelses- og uddannelsesrettet undervisning til de unge, som en del af det, at bo på kollegiet. Indsatsen gives både individuelt i egen lejlighed og som gruppeforløb.

Formålet med indsatsen er at give de unge et stærkt fundament til at komme videre i livet i egen bolig og med job eller uddannelse.

Fysiske rammer
Kollegiet ligger centralt i Skanderborg på Vesterskovvej 4A. Det består af 14 lejligheder, som fordeler sig på 2 etager. Der er fællesrum og fælleskøkken på begge etager. Der er plads til 14 unge med autisme og/eller angst, som Jobcenteret visiterer til lejlighederne.

Medarbejdere
Der er et mindre medarbejderteam tilknyttet kollegiet, som består af socialfagligt uddannede medarbejdere. Derudover samarbejder vi tæt med blandt andre virksomhedskonsulenter og UU-vejledere. 

Lovgivning
Lov Om Aktiv Beskæftigelse samt Serviceloven §85.

Luk menu