FOKUS

ET SAMTALEFORLØB FOR LEDIGE PÅ DAGPENGE

Fokus forløb - dagpenge

Forløb

Målgruppe:
Dagpengemodtagere.

Et samtaleforløb, hvor du møder op til en ugentlig samtale af ca. 1 times varighed.

Samtalen er individuel, og der laves sammen med dig en fremadrettet jobsøgningsstrategi.

Samtalerne kan foregå over 2 eller 4 uger. Det aftales med din sagsbehandler i jobcentret.

Mål

At du får styrket og målrettet dine jobsøgningskompetencer- og strategier, så du får kortest vej til selvforsørgelse.

Indhold

Individuelle karrieresamtaler som tager udgangspunkt i din situation, jobmål og behov for sparring.

Der vil være fokus på at styrke din motivation og etablere konkrete og opnåelige jobmål, som kan føre dig tættere på at komme tilbage til arbejdsmarkedet.

Der kan drøftes om mulighederne for karriereskift, vikarjobs, uddannelsesmuligheder m.v.

Konsulenten vil sammen med dig give hjælp og sparring til at se dine egne kompetencer og kvalifikationer i nye sammenhænge samt brede din jobsøgning ud, finde relevante jobs samt gode råd til at få et godt og opdateret CV, samt gennemgang af dine ansøgninger – både opfordrede og uopfordrede. Dette vil hjælpe dig til at få skabt et overblik og retning samt struktur i din jobsøgning.

Sted

Undervisningen foregår på Kompetencecenter Skanderborg.

Adresse
Kompetencecenter Skanderborg
Danmarksvej 31
8660 Skanderborg
Tlf. 8794 7930

Åbningstider
Mandag–onsdag: Kl. 08.00–15.30
Torsdag: Kl. 08.00–16.30
Fredag: Kl. 08.00–14.00

Kontaktoplysninger

Virksomhedskonsulent Tina Sørensen
Tlf. 8794 7945 / 4024 2821

Luk menu