ARBEJDSPLADSINDRETNING

Målgruppe

Borgere, der har behov for en indretning eller gennemgang af deres arbejdsplads, således at uhensigtsmæssige belastninger undgås, og der kan blive taget højde for evt. skånehensyn.

Mål

Målet er at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår for borgeren, og hjælpe med at fastholde borgerens tilknytning til arbejdspladsen/arbejdsmarkedet.

Indhold

Borgerens arbejdsopgaver på arbejdspladsen gennemgås med hovedvægt på ergonomi. Der udarbejdes en rapport, som sendes til sagsbehandleren. Rapporten indeholder løsningsforslag til evt. ergonomiske forbedringer af borgerens arbejdsplads, og der laves en anbefaling til køb af evt. hjælpemidler, arbejdsredskaber, stole, m.m.

Tilmelding

Sagsbehandleren sender en henvisning til fysioterapeuten, der efterfølgende tager kontakt til borgeren/virksomheden.

“Uhensigtsmæssige arbejdsbelastninger skal undgås for at bevare borgens tilknytning til arbejdsmarkedet”

Sted

Undervisningen foregår på Kompetencecenter Skanderborg.

Adresse
Kompetencecenter Skanderborg
Danmarksvej 31
8660 Skanderborg
Tlf. 8794 7930

Åbningstider
Mandag–onsdag: Kl. 08.00–15.30
Torsdag: Kl. 08.00–16.30
Fredag: Kl. 08.00–14.00

Kontaktoplysninger

Ester Engberg, afdelingsleder
Tlf. 8794 7968

Luk menu