"Spiren"

På værkstedet Spiren arbejder vi med lettere opgaver som at potte/ompotte planter, klippe stiklinger, nippe planter, vande, indpakning, dekoration, vaske urtepotter af og mange andre opgaver. Vi har både opgaver, som kan varetages indendørs og udendørs. Vi arbejder med årstidernes planter og dekorationer.

Vi har et væksthus som bruges flittig om sommeren til diverse grøntsager, og som vi også bruger om vinteren til vækst af udendørsplanter.

Hver uge leverer vi plantegavepakker til Værdicentralen, som sælger gavepakkerne for os. Vi har yderligere et samarbejde med Maul Biler i Skanderborg, hvor vi leverer plantegavepakker hver 14. dag.

Vi holder til i pavillon 7 på Sølund. Vi er et mindre værksted, hvor der er mulighed for at arbejde alene eller i små teams.

Spiren er for dig, der har interesse i at prøve dig selv af inden for det grønne område, eller som allerede har erfaring inden for området. Vi har hæve/sænkeborde, og der er mulighed for at tilbyde forskellige hjælpemidler. Opgaverne kan udføres både stående og siddende.

Opgaverne er meget alsidige, og der kan i høj grad tages højde for de skånehensyn, som den enkelte borger måtte have. Der findes altid en opgave, som borgeren kan være en del af. Arbejdet tilrettelægges så borgeren kan overskue processen. Borgeren bliver lært grundigt op, vejledt og instrueret til opgaverne af den værkstedsansvarlige, og der vil forekomme sidemandsoplæring.

Luk menu